fbpx Skip to main content

Disclaimer

Luupa (BE0882 648 926) verleent u hierbij toegang tot www.luupa.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Luupa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.luupa.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Veerle De Wolf.
Beperkte aansprakelijkheid
Luupa spant zich in om de inhoud van www.luupa.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  De op www.luupa.be aangeboden informatie en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.luupa.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lupadesign nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Luupa. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Veerle De Wolf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Zomergem bevoegd.

Home