Grafisch ontwerp

Geslaagd print design is de som

van een sterk concept, goede

vormgeving, betekenisvolle inhoud

en een perfecte uitvoering.

Luupa ontwerpt folders, brochures, jaarverslagen, affiches die informeren en overtuigen. Ze sluiten naadloos aan bij de huisstijl en de identiteit van het merk of de onderneming. Wij zien grafisch ontwerp als de visuele drager die uw merk helpen groeien. Groei die zich vertaald ziet in omzet, meer naambekendheid of een sterkere band met de klant.

Geslaagd print design is de som van een sterk concept, goede vormgeving, betekenisvolle inhoud en een perfecte uitvoering.

Luupa ontwerpt folders, brochures, jaarverslagen en affiches die informeren en overtuigen. Ze moeten naadloos aansluiten bij de huisstijl en de identiteit of campagne versterken. Het zijn telkens visuele dragers die groei betekenen. Groei die zich vertaald ziet in omzet, meer naambekendheid of een sterkere band met de klant.

Het proces

1.

Opstart

Elke printopdracht start met een gesprek. We noteren waar uw merk of bedrijf voor staat en wat u met de brochure, folder of affiche wil bereiken. We leggen de doelgroep vast en geven advies inzake uitvoering, materiaal en verspreiding. Uw feedback staat in deze opstartfase altijd centraal.

2.

Grafisch ontwerp

Na de creatieve briefing kan de ontwerpfase starten. We realiseren een ontwerp dat beantwoordt aan de doelstellingen in de taal van de doelgroep en dat aanzet tot actie. Huisstijl, beeld, kleur en typografie komen samen tot een sterk geheel dat blijk geeft van creativiteit en inzicht.

3.

Uitvoering

Staat het grafisch ontwerp op punt, dan bezorgen wij u de drukklare file. Wilt u graag dat wij het drukwerk voor u regelen? Geen probleem, wij zoeken de meest geschikte drukker voor uw opdracht.

Meer weten?

T 09 280 05 09

Meer weten?

T 09 280 05 09